Często zadawane pytania.
Dlaczego warto kupić u nas projekt?

10 wystarczających powodów!

1.  Do każdego projektu upominek GRATIS!
2.  Dziennik budowy GRATIS
3.  Darmowa wysyłka
4.  Gwarancja najniższej ceny
5.  Kompletna dokumentacja techniczna
6.  Szeroki wybór projektów
7.  Możliwość zwrotu projektu do 15 dni
8.  Możliwość wymiany projektu nawet do 30 dni
9.  Bezpłatne porady architekta
10. Prostota zamówienia! Online lub telefonicznie

Domyigraze.pl - Najlepsza oferta na rynku!


Co zawiera projekt?
-------------------
Opracowane przez nas projekty wykonane są z dbałością o szczegóły.  Wielobranżowa dokumentacja techniczna wykonana w najwyższej jakości!

Nasz zespół tworzą najlepsi specjaliści: architekci, konstruktorzy oraz projektani instalacji. Wszystkie rysunki są zarówno dokładne jak i czytelne. Wszystkie projekty  wykonane są zgodnie z obowiązaującymi normami oraz warunkami technicznymi.

Dokumentacja budowlana zawiera:

Rzut fundamentów - Wymiay ław / stóp fundamentowych, rozmieszczenie fundamentów, głębokość posadowienia oraz materiał.

Rzut parteru i pięter - Rysunki pokazujące układ pomieszczeń, z rozmieszczeniem ścian nośnych oraz działowych na każdej kondygnacji. Wszystkie rysunki są zwymiarowane.

Rzut więźby dachowej - Rysunki pokazujące układ elementów konstrukcyjnych dachu wraz z ich przekrojami oraz zestawieniem wymaganego drewna do wykonania więźby.

Rzut stropów i nadproży - Rysunki pokazujące układ stropów, rozmieszczenie i rozstaw belek stropowych, wymiary nadproży i podciągów.

Rzut dachu - Rysunki pokazujące kształt, wymiary dachu, kąt nachylenia wszystkich połaci, rozmieszczenie okien dachowych, rury spustowe oraz rynny.

Przekroje - Rysunki pokazujące wszystkie elementy budynku, jakie pokazały by siępo jego przecięciu - od fundamentów aż po dach, czyli warstwy podłogi, stropów, dachu. W szczególnych przypadkach pokazane są dodatkowo detale niektórych połączeń części budynku (np.  ściany z dachem).

Elewacje - pokazują dokładny wygląd frontu, tyłu, boków domu oraz opis materiałów wykończeniowych.

Zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej - wykaz i wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie.

Projekty instalacji - pokazują rozmieszczenie wszystkich instalacji wewnątrz domu (wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, c.o., elektrycznej) wraz z opisem.

 

Dokumentacja zawiera również szczegółowe opisy techniczne projektu architektonicznego i konstrukcyjnego:
 
- opis rozwiązań funkcjonalnych budynku,
- zestawienie powierzchni (użytkowej, zabudowy i całkowitej)
- opis materiałów proponowanych do wykończenia budynku etc.

Zamawiając projekt gotowy otrzymują Państwo komplet dokumentów (cztery egzemplarze), na podstawie których można zbudować dom. Jednak przed złożeniem projektu do urzędu z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy zaopatrzyć się jeszcze w projekt zagospodarowania terenu oraz projekt przyłączy instalacji zewnętrznych (obydwa projekty wykonywane są indywidualnie i dopasowywane do działki, na której stawiany będzie dom).

Jeżeli chcecie Państwo dokonać zmian w projekcie, którym jesteście zainteresowani prosimy w formularzu zamówieniowych wypisać czego one dotyczą. Wraz z wysłanym projektem otrzymacie Państwo od nas bezpłatną zgodę na dokonanie zmian przez uprawnioną osobę dokonującą adaptacji do warunków miejscowych. Zmiany w projekcie możemy również wykonać w naszym biurze po wcześniejszym kontakcie i omówieniu zakresu zmian i terminu realizacji.

ZMIANY BEZ ZGODY AUTORÓW
- lustrzane odbicie,
- zmiana materiałów ściennych, izolacyjnych i wykończeniowych,
- zmiana pokrycia dachowego,
- zmiana kąta nachylenia dachu o 5 stopni,
- zmiana wymiarów budynku do 10%,
- zmiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- rozwiązań funkcjonalnych wewnątrz budynku oraz przesunięcia lub likwidacji ścianek działowych,
- dostosowanie do warunków gruntowych i zmiana wymiarów fundamentów,
- wymiarów przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej lub wiatrowej,
- zmiana funkcji pomieszczeń.

Jeżeli Państwa budynek odbiega znacząco od oferowanych przez nasze biuro,  możemy  w krótkim terminie wykonać projekt  dowolnego budynku według Państwa propozycji. Zawsze prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Jestesmy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę
 
Do uzyskania pozwolenia na budowę należy we właściwym organie administracji samorządowej (Starostwo) złożyć następujące dokumenty:
 
1. Projekt Budowlany
2. Projekt architektoniczno-budowlany (w przypadku projektu typowego z adaptacją wykonaną przez uprawnionego projektanta).
3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych.
4. Decyzja o warunkach zabudowy w przypadku gdy nie ma uchwalonego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 
Do dokumentacji należy dołączyć niezbędne niezbędne zapewnienia dostawy mediów oraz warunki techniczne wykonania przyłączy:
- Dostawy Wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji)
- Energii elektrycznej (Zakład Energetyczny)
- Gazu (Zakład Gazowniczy)
 
Do projektu budowlanego należy ponadto uzyskać Decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (w przypadku, gdy grunt posiada klasę od I do III)
 
Projektant adaptujący musi ponadto załączyć opinię a o geotechnicznych warunkach posadowienia oraz
ksero z nadania uprawnień projektowych i aktualny wpis do izby zawodowej.
 
Co jest potrzebne do wykonania projektu zagospodarowania działki?
 
1. Decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. mapa do celów projektowych - skala 1:500 - wykonuje uprawniony geodeta
3. operat geologiczny - wykonany przez uprawnionego geologa
4. Zapewnienia dostawy / warunki przyłączenia mediów:
- energetyczne - zakład energetyczny,
- wodociągowe - właściciel (administrator) wodociągu,
- kanalizacyjne - właściciel (administrator) kanalizacji,
- gazowe - zakład gazowniczy (nie jest konieczne),
5. warunki  wykonania zjazdu - zarządca drogi publicznej

Projekt zagospodarowania terenu należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  (ZUDP)
 
Jakie są minimalne odległości budynku od granicy działki?
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 
Jeżeli nie ma ograniczeń związanych z zagospodarowaniem sąsiednich działek, budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:
 
1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
 
Dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli wynika to z ustale Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego albo Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  
 
W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się:
 
1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej od 16 m,
 
2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem, że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,
 
3) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.
 
Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż:
 
1) 1,5 m - do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa,
2) 4 m - do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub
połaci dachowej.
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Towar dnia
Najczęściej kupowane
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!© Domy i garaże. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.