Regulamin sklepu.

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Domyigaraze.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę W23 Architekci z siedzibą przy ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasło, NIP 659-144-20-16.
1.2. Sklep internetowy działa pod adresem: www.domyigaraze.pl
1.3. Sprzedaż odbywająca się za pośrednictwem w/w stron ma formę umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej serwisem lub domyigaraze.pl.

2. Składanie zamówienia

2.1. domyigaraze.pl prowadzi działalność związaną ze sprzedażą gotowych projektów domów, garaży i innych budynków, zwanych dalej Produktami.
2.2. Zamawianie Produktów odbywa się za pomocą strony www.domyigaraze.pl, e-mailem: [email protected], a także telefonicznie pod numerem telefonu 535-107-535.
2.3. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie e-mailem o jego przyjęciu do realizacji.
2.4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego telefonicznej weryfikacji przez pracownika serwisu w przypadku:
a) zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przez Klienta złożonego zamówienia,
b) zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu kwoty na koncie firmowym,
2.5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. 
2.6. Wszystkie ceny w sklepie są cenami z podatkiem VAT w zł polskich. 

3. Realizacja zamówienia.

3.1. Wszystkie zamówione Produkty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.2. Zamówienia realizowane są do 3 dni roboczych;
3.3. w przypadku projektów nie w pełni opracowanych termin otrzymania Produktu ustalany jest indywidualne w momencie potwierdzenia zamówienia projektu oraz po wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki na poczet opracowania projektu w wysokości ustalanej indywidualnie w Dziale Sprzedaży. Wysokość zaliczki zależna jest od ceny projektu. Przy każdym z projektów widnieje informacja, jeśli pozostaje on w fazie koncepcji. Może o tym również poinformować konsultant w dziale sprzedaży, pod numerem telefonu 
535-107-535.
3.4. W sklepie internetowym domyigaraze.pl obowiązują następujące formy płatności:
a) płatność za pobraniem przy odbiorze;
b) płatność przelewem na konto:
W23 Architekci Michał Włudzik
ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasło
Numer konta 67 2490 0005 0000 4500 3178 1222

4. Zwroty i wymiany.
4.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22, poz.271) w okresie 15 dni od daty odbioru Produktu (tu w znaczeniu projektu) Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny. Koszty przesyłki w przypadku zwrotu pokrywa sprzedający.

5. Reklamacje.
5.1. Wszelkie reklamacje przyjmowane są w Dziale Sprzedaży przy ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasło, telefonicznie pod numerem:
535-107-535 lub drogą mailową [email protected].

6. Ochrona danych osobowych
6.1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
6.2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).
6.3.  Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
6.4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
6.5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
6.6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
6.7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
6.8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
6.9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

7. Polityka prywatności

7.1. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane.
7.2. Administratorem Państwa danych jest W23 Architekci z siedzibą w Jaśle przy ul. Kadyiego 8. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, tj.: nazwa firmy, imię i nazwisko właściciela i/lub osoby do reprezentacji, NIP, REGON, KRS, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny i inne dostępne w bazie CEIDG oraz KRS.
7.3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania / zachowania stosunków biznesowych pomiędzy Państwem a naszą firmą, w tym  telefonicznego lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Otrzymane przez nas dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa:

1. żądania ich usunięcia,
2. żądania sprostowania,
3. ograniczenia przetwarzania,
4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
5. żądania ich przeniesienia,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7.4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
7.5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.
7.6. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
7.7. Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
7.8. W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: [email protected]

8. Informacje końcowe.
8.1. Wszystkie Produkty prezentowane na stronach: www.domyigaraze.pl objęte są ochroną praw autorskich i majątkowych. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na w/w portalach bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich i majątkowych.
8.2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby kupującego.

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Towar dnia
Najczęściej kupowane
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!© Domy i garaże. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.